Izaberi željeni jezik / Choose prefered language
Srpski / Engleski

 

Interesantan molekul

Big Image

Vitamin B12 je prema svojoj hemijskoj strukturi i biološkoj aktivnosti jedan od najkompleksnijih prirodnih proizvoda. Interesovanje za ovim jedinjenjem pojavilo se u analizi proizvoda koji su korišćeni u lečenju perniciozne anemije, za čiji su tretman ekstraktima jetre 1926. godine, istraživači G. R. Minot, W. P. Murphy i G. H. Whipple (Harvard University) postali dobitnici Nobelove narade za medicinu 1934. godine. Ovaj vitamin je po prvi put izolovan u kristalnom obliku 1947. godine, od strane Ed Rickers-a, istraživača Merk Instituta. Deset godina kasnije postao je prvi kompleksni prirodni proizvod čija je struktura ustanovljena metodom rendgenostrukturne analize (Slika 1), a za čiju je analizu Dorothy Crowfoot Hodgkin (Oxford University) dodeljena Nobelova nagrada za hemiju 1964. godine.

 

 

 Više informacija o ovom molekulu možeš pročitati ovde.

Nobelova nagrada

Big Image

Iren Žolio-Kiri (fr. Irène Joliot-Curie) rođena je 12. septembra 1897. godine u Parizu. Bila je ćerka poznatih naučnika Marije i Pjera Kiri, koji su u velikoj meri doprineli razvoju radioaktivnosti i objasnili mnoge pojave koje su u vezi sa ovim fenomenom. Iren je u velikoj meri pratila stope svojih roditelja po pitanju obrazovanja i kasnijeg rada. Iren se oduvek interesovala za hemiju. Diplomiravši u srednjoj školi, odmah je postala asistent svoje majke u Institutu za radijum u Parizu. Studije je počela na Sorboni 1912. godine, ali je morala privremeno da ih napusti početkom Prvog svetskog rata, za vreme koga je bila angažovana kao medicinska sestra radiograf. Ubrzo nakon rata, Iren nastavlja studije i 1925. godine doktorira na temu alfa-čestica izračenih iz polonijuma. Godinu dana kasnije (1926) udaje se za Frederika žolioa, koji će joj biti ne samo bračni, već i istraživački partner.

 

 

 

 Više informacija o ovom nobelovcu možeš pročitati ovde.

Nauka pod lupom

Big Image

Superkritično stanje fluida prvi je otkrio i zabeležio 1882. godine francuski naučnik Baron Charles Cagniard de la Tour u svom poznatom eksperimentu sa topovskom cevi. On je, slušajući zvuke lupanja kugle od kremena koja se okretala u zatvorenoj topovskoj cevi sa fluidima, primetio da pri dosezanju određene temperature sistema, neujednačenost lupanja prestaje. Zaključio je da je ravnomerno i ujednačeno lupanje posledica toga što su se u cevi izjednačile gustine tečne i gasne faze. Iz ovoga je proizašla teorija o superkritičnom stanju fluida. Na kritičnom pritisku i temperaturi kinetička energija molekula poništava delovalje Van der Valsovih privlačnih sila i granica između tečne i gasne faze prestaje da postoji odnosno osobine obe faze (gustina, viskoznost, entalpija, entropija, itd.) postaju indentične. Zato se oblast iznad kritičnog pritiska i kritične temperature tj. oblast iznad kritične tačke na faznom dijagramu naziva oblast superkritičnog stanja.

 

 

Više informacija o ovoj temi možeš pročitati ovde.

Najave i dogadjaji:

Najave i dogadjaji 10. april 2014. / Druga konferencija mladih hemičara
51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva i Druga konferencija mladih hemičara održaće se 7. juna 2014. godine u Nišu. Cilj Konferencije je prezentacija i diskusija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije, koji su ostvareni isključivo u okviru završnih, diplomskih ili master radova i boravaka na letnjoj praksi ili sličnih istraživanja. Predavanja na Drugoj konferenciji mladih hemičara biće posvećena temama Zelena hemija i Biotehnologija, a posterska saopštenja pokrivaće sedam tematskih oblasti: Hemijska analiza, Hemijska sinteza, Biohemija i biotehnologija, Industrijska i primenjena hemija, Nauka o materijalima, Teorijska hemija i Hemija u nastavi. Učesnici koji imaju postersko saopštenje ne plaćaju kotizaciju za učestvovanje na Drugoj konferenciji mladih hemičara Srbije.

Podnošenje i priprema radova su u skladu je sa uputstvima koja su data za Savetovanje.

Napomena: Na posterskom saopštenju može da stoji samo ime autora i ime mentora.

Prilikom popunjavanja formulara potrebno je izabrati odgovarajuću opciju: Prijavljujem se za Drugu konferenciju mladih hemičara Srbije.

Najave i dogadjaji 10. april 2014. / Prijava za Petnicu
Prijave za Školu hromatografije i masene spektrometrije i Petničku školu bioanalitičke hemije su u toku. Za više informacija posetite sajt.

Prijatelji Kluba

  • Srpsko hemijsko društvo Hemijski fakultet u Beogradu Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu Hemijski pregled Grafocard Departman za Hemiju Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu TehnoloÅ¡ki fakultet u Novom Sadu DruÅ¡tvo za promociju i popularizaciju nauke Svet nauke PMF Kragujevac KOED PMF Niš