Izaberi željeni jezik / Choose prefered language
Srpski / Engleski

 

Barbiturati

Autor: Marko Mladenović

Barbiturati spadaju u grupu umirujućih sredstava-psihodepresora. Efekat koji ispoljavaju na centralni nervni sistem jako može da varira u zavisnosti od strukture: neki su tek blagi sedativi, dok su drugi totalni anestetici. U medicini se koriste za lečenje epilepsije, za anesteziju pri medicinskim intervenicjama, kao lekovi za smirenje i "tablete za spavanje". Uzeti u velikim dozama mogu dovesti do veselog raspoloženja (euforije), koje jako nalikuje stanju alkoholisanosti. Međutim, njihova upotreba je povezana sa nizom neželjenih pojava, među kojima su razvoj psihičke i fizičke zavisnosti, agresivno ponašanje i poremećaj koordinacije. Kombinovani sa alkoholom, heroinom i amfetaminom, mogu dovesti do teškog trovanja pa i do smrti. Zbog toga se u današnje vreme barbiturati mnogo ređe propisuju, a njihova zdravstvena upotreba se strogo prati.


Slika 1. Struktura barbiturata.

U hemijskom smislu, barbiturati predstavljaju derivate barbiturne kiseline (Slika 1). Sama barbiturna kiselina je sintetsko jedinjenje koje nastaje kondenzacijom uree i dietil-malonata. Prvi je ovu kiselinu sintetisao čuveni nemački hemičar Adolf von Baeyer, još davne 1864. godine. Po nekima, kiselini je dao ime artiljerijski oficir koji je proslavljao dan Svete Barbare u istoj taverni, i u isto vreme, kada je Adolf von Baeyer sa kolegama slavio uspešnu sintezu novog jedinjenja. Drugi veruju da je Baeyer "krstio" sintetisani molekul po Minhenskoj konobarici Barbari, čiji je urin koristio kao izvor uree. Uvođenjem supstituenata u položaje 5 i 3 barbiturne kiseline (numeracija je data na Slici 1) može se dobiti veliki broj različitih derivata - barbiturata.
Sama barbiturna kiselina nema direktnog efekta na CNS, međutim, do danas je sintetisano oko 2500 barbiturata koji su farmakološki aktivni i od kojih se 15 koriste u medicini kao totalni anestetici ili za lečenje oboljenja centralnog nervnog sistema. Prvo jedinjenje iz ove serije, korisno u medicinskom smislu, otkriveno je tek pola veka nakon prve sinteze barbiturne kiseline. Emil Fischer i Joseph von Mering (u to vreme zaposleni u kompaniji Bayer) su uočili da je 5,5-dietilbarbiturna kiselina (barbital, tj. barbiton) efikasno sredstvo za uspavljivanje pasa. Ubrzo nakon toga je otpočela proizvodnja i prodaja barbitona - prvog komercijalno dostupnog barbiturata. Štetni efekti ovih jedinjenja (pre svega pojava zavisnosti i promena u ponašanju) uočeni su tek sredinom prošlog veka.
Na osnovu dužine delovanja na CNS barbiturati se mogu podeliti na dugodelujuće (barbiton), srednjedelujuće (amobarbiton), kratkodelujuće (pentobarbiton) i ultrakratkodelujuće (tiopenton). Aktivnost nekog barbiturata, kao i njegova dužina delovanja na CNS, u uskoj su vezi sa njegovom lipofilnošću. Barbiturati sadrže hidrofilni 2,4,6-pirimidintrionski prsten i lipofilne supstituente u položaju 5, pa njihova ukupna lipofilnost u velikoj meri zavisi od osobina i broja prisutnih supstituenata. Farmakološki važna osobina barbiturata je i njihova kiselost koja se može lako modifikovati i čak "fino podešavati" promenom broja, vrste i položaja supstituenata (Slika 2).


Slika 2. Kiselost barbiturata.

Uprkos nizu dokumentovanih štetnih efekata barbiturata, i sve češćoj kliničkoj upotrebi alternativnih novih preparata, ova jedinjenja su i dalje nezamenljiva u velikom broju slučajeva (npr. kada je potrebno brzo uvođenje pacijenata u veštačku komu pri hitnim hiruškim intervencijama, i za lečenje određenih teških oboljenja CNS-a).

Reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbiturate

  
 

Najave i dogadjaji:

Najave i dogadjaji 24. jun 2013. / Dan karijere
Klub mladih hemičara Srbije i Evropska mreža mladih hemičara (EYCN) vas sa zadovoljstvom obaveštavaju da će u okviru ICOSECS 8 (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biti organizovan Career Day.
Ovaj jednodnevni događaj odrzaće se 29. juna 2013. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i u okviru njega biće organizovano nekoliko predavanja. Detaljan program pogledaj na linku.
CV Clinic će biti održan u okviru Career Day-a, 29. juna 2013. godine u Svečanoj sali TMF-a na III spratu u periodu od 14.45 - 16.00 časova. Registracija za CV Clinic je obavezna, a možete se registrovati putem sajta.
Poster Dana karijere možete naći na sledecem linku: srpski - english.
Vidimo se u Beogradu!

Vesti:

Vesti02. maj / CheckMark
Za sve one koji su propustili nedavnu prezentaciju CheckMark ADP programa, više informacija o istom mogu pronaći ovde. Ako želite i da se prijavite na ADP program, to možete učiniti slanjem e-maila gospođici Ivani Bagarić na ivana@checkmark.nl. U mejlu, koji treba poslati na engleskom jeziku, naglasite da ste članovi KMHS-a, i u prilogu pošaljite svoj CV, takođe na engleskom.
Srećno!
Vaš KMHS

Prijatelji Kluba

  • Srpsko hemijsko društvo Hemijski fakultet u Beogradu Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu Hemijski pregled Grafocard Departman za Hemiju Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu TehnoloÅ¡ki fakultet u Novom Sadu DruÅ¡tvo za promociju i popularizaciju nauke Svet nauke PMF Kragujevac KOED PMF Niš