Izaberi željeni jezik / Choose prefered language
Srpski / Engleski

 

Vodonik-sulfid

Autor: Ana Mijušković

H2S kao modulator imunog odgovora

 


Slika 1. Ključni koraci u inflamaciji

 

Vodonik-sulfid (H2S) se produkuje u sisarskim tkivima u određenim stanjima u značajnim količinama. Nastaje primarno kao proizvod konsitutivno eksprimiranih enzima uključenih u metabolizam cisteina – cistation β - sintaze (CBS) i cistation γ liaze (CSE). Mikromolarne doze mogu da se reverzibilno vežu za citohrom c, pa akutno trovanje H2S-om može dovesti do respiratorne paralize ili plućnog edema sto je glavni uzrok njegove toksičnosti.. Studije pokazuju da utiče i na inflamatorni proces sa pro- i anti- inflamotornim efektima. Ovi kontradiktorni podaci su dobijeni ispitivanjem uticaja različitih H2S donora i inhibitora njegove endogene sinteze na imuni odgovor kroz moduliranje ekspresije adhezionih molekula i liganada na leukocitima i endotelu koji su neophodni za leukocitarnu aktivaciju. Primjećeno je značajno povećanje H2S produkcije i up-regulacija CSE ekspresije u studijama na miševima sa akutnim hepatitisom, endotoksičnim šokom, stanjem sepse, kao i kod LPS i mBSA indukovanog imunog odgovora, dok ireverzibilna inhibicija CSE sa PAG-om redukuje jačinu pankreatitisa i endotoksičnog šoka, kao i inflamciju kod stanja sepse i LPS i mBSA indukovaog imunog odgovora.

Big Image
Slika 2. Uloga K+ kanala u modulaciji inflamatornog odgovora

Big Image


H2S kroz aktivaciju ATP zavisnih K+ kanala u vaskularnim i gastrointestinalnim glatkim mišićima, kardiomiocitima , neuronima i pankreasnim β ćelijama, reguliše vaskularni tonus, intestinalnu i miokardnu kontraktilnost , neurotrnsmisiju i sekreciju insulina. Mehanizam kojim H2S modulira imuni odgovor je još uvijek nerazjašnjen ali rezultati opet ukazuju na zavisnost od KATP kanala (Slika 2.) u oba slučaja – pro i anti djelovanja. Rezultati na model sistemu sa sepsom, kao i studija na humanoj monocitnoj liniji, pokazuju da H2S reguliše inflamatorni odgovor kroz ERK- NF-κB signalni put (Slika 3.)Slika 3. Model za signalnu kaskadu indukovanu H2S-om

 

 

 

 

 

 

Reference:

1.   Dal-Secco D., Cunha T.,editors. Hydrogen Sulfide Augments Neutrophil Migration through Enhancement of Adhesion Molecule Expression and Preventionof CXCR2 Internalization: Role of ATP-Sensitive Potassium Channels. The Journal of Immunology, 2008; 181: 4287–4298

2.   Zhang H,Zhi L, editors. Endogenous hydrogen sulfide regulates leukocyte trafficking in cecal ligation and puncture-induced sepsis. J. Leukoc. Biol. 2007; 82: 000–000

3.   Zanardo R., Brancaleone V., editors. Hydrogen sulfide is an endogenous modulator of leukocyte-mediated inflammation. FASEB J. 20. 2006; E1411–E1418

4.   Li L. , Bhatia M. , editors. Hydrogen sulfide is a novel mediator of lipopolysaccharide-induced inflammation in the mouse. The FASEB Journal.FJ Express. 2005;Vol. 15

5.   Mancardi D. Penna C. , editors.Physiological and pharmacological features of the novel gasotransmitter:Hydrogen sulfide. Review. Biochimica et Biophysica Acta. 2009;1787 : 864–872

6.   Zhi L. , Ang A. editors. Hydrogen sulfide induces the synthesis of proinflammatory cytokines in human monocyte cell line U937 via the ERK-NF-κB pathway. J. Leukoc. Biol. 2007 ;81: 1322–1332

7.   Li L., Anna Hsu A. editors.Actions and interactions of nitric oxide, carbon monoxide and hydrogen sulphide in the cardiovascular system and in inflammation — a tale of three gases. Pharmacology & Therapeutics. 2009; 123 : 386–400

8.   Nature reviews | drug discovery. Hydrogen sulphide and its therapeutic potential.2007.; Volume 6: 917 – 935

  
 

Najave i dogadjaji:

Najave i dogadjaji 24. jun 2013. / Dan karijere
Klub mladih hemičara Srbije i Evropska mreža mladih hemičara (EYCN) vas sa zadovoljstvom obaveštavaju da će u okviru ICOSECS 8 (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biti organizovan Career Day.
Ovaj jednodnevni događaj odrzaće se 29. juna 2013. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i u okviru njega biće organizovano nekoliko predavanja. Detaljan program pogledaj na linku.
CV Clinic će biti održan u okviru Career Day-a, 29. juna 2013. godine u Svečanoj sali TMF-a na III spratu u periodu od 14.45 - 16.00 časova. Registracija za CV Clinic je obavezna, a možete se registrovati putem sajta.
Poster Dana karijere možete naći na sledecem linku: srpski - english.
Vidimo se u Beogradu!

Vesti:

Vesti02. maj / CheckMark
Za sve one koji su propustili nedavnu prezentaciju CheckMark ADP programa, više informacija o istom mogu pronaći ovde. Ako želite i da se prijavite na ADP program, to možete učiniti slanjem e-maila gospođici Ivani Bagarić na ivana@checkmark.nl. U mejlu, koji treba poslati na engleskom jeziku, naglasite da ste članovi KMHS-a, i u prilogu pošaljite svoj CV, takođe na engleskom.
Srećno!
Vaš KMHS

Prijatelji Kluba

  • Srpsko hemijsko društvo Hemijski fakultet u Beogradu Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu Hemijski pregled Grafocard Departman za Hemiju Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu TehnoloÅ¡ki fakultet u Novom Sadu DruÅ¡tvo za promociju i popularizaciju nauke Svet nauke PMF Kragujevac KOED PMF Niš