Izaberi željeni jezik / Choose prefered language
Srpski / Engleski

 

Azot monoksid

Autor: Vladimir Prokopović

 

Big Image

Azot monoksid (NO) - je bezbojni gas koji se slabo rastvara u vodi i koji lako prolazi kroz lipidne membrane. NO ima jedan nespareni elektron što ga čini stabilnim slobodnim radikalom koji lako reaguje sa brojnim kiseoničnim vrstama i halogenidima, i koji se u formi nitroksil (NO-) jona lako koordinuje za jone prelaznih metala (McCleverty 2004). Ovaj molekul je dugo pominjan samo kao otrovni gas veoma neprijatnog mirisa koji nastaje oksidacijom amonijaka i nepotpunim sagorevanjem goriva u motornim vozilima. Međutim, tokom osamdesetih godina prošlog veka pokazano je da je NO jedan od najvažnijih fizioloških regulatora koji kao sekundarni glasnik ima ključnu ulogu u signalnoj transdukciji i citotoksičnosti. Nastaje od L-arginina pomoću enzima NO-sintaze (NOS) tokom normalnog metabolizma u živim sistemima, mada postoje dokazi da može nastati iz askorbata i nitrita in vivo. Ovaj molekul učestvuje u regulaciji krvnog pritiska tako što se ponaša kao vazodilatator, odnosno molekul koji širi epitel krvnih sudova (Moncada et al. 1991). Takođe, značajan je u fiziološkim putevima neurotransmisije i odbrane od patogena, ali kada je prekomerno generisan može dovesti do brojnih patoloških stanja (Pacher et al. 2007). Visoka koncentracija NO karakteristična je za zapaljenske procese i neurodegenerativna oboljenja, dok se snižena produkcija azot monoksida povezuje sa hipertenzijom, anginom pektoris i impotencijom (Moncada et al. 1991). Smatra se da danas gotovo ne postoji bolest koja preko nekog regulatornog puta nije povezana sa azot-monoksidom!

Big Image

Za rad na razjašnjavanju uloge azot monoksida u kardiovaskularnom sistemu Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1998. godine dobila su trojica istraživača: Robert S. Furchgott, Louis J. Ignaro i Ferid Murad. Brojna otkrića o različitim patofiziološkim ulogama azot monoksida opravdavaju činjenicu da se azot monoksid smatra jednim od najvećih iznenađenja u biološkoj i koordinativnoj hemiji, i da i dalje predstavlja izazovno polje ispitivanja na kome rade istraživačke grupe širom sveta. Ovaj sveprisutni ćelijski glasnik je zbog revolucije koju je uneo u razumevanje mnogih procesa u organizmu proglašen 1992. za molekul godine, uprkos svojoj jednostavnoj, dvoatomnoj, strukturi.

 

 

 

 

 

 

Reference:

.   J.A.McCleverty, 2004. Chemistry of Nitric Oxide Relevant to Biology, Chem.Rev. 104, 403−418.

.   Pal Pacher, Joseph S. Beckman, Lucas Liaudet, 2007. Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease, Physiol.Rev. 87, 315–424.

.   S. Moncada, R. M. J. Palmer, E. A. Higgs, 1991. Nitric Oxide: Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology, Pharma.Rev. 43, 109-142.

  
 

Najave i dogadjaji:

Najave i dogadjaji 24. jun 2013. / Dan karijere
Klub mladih hemičara Srbije i Evropska mreža mladih hemičara (EYCN) vas sa zadovoljstvom obaveštavaju da će u okviru ICOSECS 8 (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biti organizovan Career Day.
Ovaj jednodnevni događaj odrzaće se 29. juna 2013. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i u okviru njega biće organizovano nekoliko predavanja. Detaljan program pogledaj na linku.
CV Clinic će biti održan u okviru Career Day-a, 29. juna 2013. godine u Svečanoj sali TMF-a na III spratu u periodu od 14.45 - 16.00 časova. Registracija za CV Clinic je obavezna, a možete se registrovati putem sajta.
Poster Dana karijere možete naći na sledecem linku: srpski - english.
Vidimo se u Beogradu!

Vesti:

Vesti02. maj / CheckMark
Za sve one koji su propustili nedavnu prezentaciju CheckMark ADP programa, više informacija o istom mogu pronaći ovde. Ako želite i da se prijavite na ADP program, to možete učiniti slanjem e-maila gospođici Ivani Bagarić na ivana@checkmark.nl. U mejlu, koji treba poslati na engleskom jeziku, naglasite da ste članovi KMHS-a, i u prilogu pošaljite svoj CV, takođe na engleskom.
Srećno!
Vaš KMHS

Prijatelji Kluba

  • Srpsko hemijsko društvo Hemijski fakultet u Beogradu Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu Hemijski pregled Grafocard Departman za Hemiju Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu TehnoloÅ¡ki fakultet u Novom Sadu DruÅ¡tvo za promociju i popularizaciju nauke Svet nauke PMF Kragujevac KOED PMF Niš