Izaberi željeni jezik / Choose prefered language
Srpski / Engleski

Preporučujemo
Blog / Članstvo / Arhiva članaka

 

Nauka pod lupom

Autor: Jelena Milošević

 

DDT je organohlorni insekticid koji je pokazao veliku efikasnost u suzbijanju zaraznih bolesti (malarija, tifus, žuta groznica) tokom i nakon Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je između 1971. i 1981. godine sintetisano 68.800 tona DDT-a, a podaci Svetske Zdravstvene Organizacije govore da je tokom tog perioda spaseno preko 25 miliona života.
Insekticidnost DTT-a zasniva se na umetanju u hidrofobni domen Na - voltažno zavisnog kanala. Zahvaljujući svojoj liposolubilnosti, DDT se lako rastvara u lipidima plazmine membrane, umeće se u hidrofobni domen proteina koji formira voltažno zavisne kanale za jone natrijuma i na taj način se narušava ravnoteža koja je postojala između jona natrijuma i kalijuma u ćeliji i izvan nje.
Vreme poluživota DDT-a u zemljištu kreće se od 22 dana do 30 godina i zavisi od sastava zemljišta, prisustva mikrobioloških vrsta, klimatskih uslova i mnogih drugih faktora. Produkti degradacije i metaboliti DDT-a su DDE (DihlorDifenildihlorEtilen) i DDD (DihlorDifenilDihloretan) koji takođe pokazuju veliku rezistentnost i imaju slične hemijske osobine i fiziološko dejstvo kao DDT.
Analizom strukture ovih jedinjenja dolazi se do zaključka da oni donekle mogu da „imitiraju” estrogene, jer pokazuju afinitet za neke hormonske receptore i na taj način narušavaju hormonsku ravnotežu organizma. Iz ovih razloga ukupni DDT se svrstava u supstance koje remete rad endokrinog sistema (eng. Endocrine Disrupting Supstances-PCBs). Ove supstance se danas smatraju odgovornim za neplodnost i redukciju broja spermatozoida kod muškaraca i pojavu neplodnosti u nekim slučajevima. Većina njih se dovodi u vezu sa pojavom kancera.
Zbog ozbiljnih posledica po živi svet mnoge države su donele odluku o zabrani proizvodnje i upotrebe DDT – a tokom ’70 – tih i ’80 – tih godina dvadesetog veka. Bez obzira na to DDT se danas koristi u nekim delovima sveta, jer je izuzetno efikasan u suzbijanju malarije. Iako je njegova upotreba danas strogo ograničena, obim posledica upotrebe DDT-a i dalje nije u potpunosti saglediv. Neki ekosistemi se i danas bore sa posledicama upotrebe DDT-a usled njegove loše biodegradabilnosti.


 

 

 

Reference:

.   http://en.wikipedia.org/wiki/DDT

  
 

KMHS Mreža

 

  • Poslovi i prakse Mejling lista KMHS Blog

 

Najave i dogadjaji:

Najave i dogadjaji 24. jun 2013. / Dan karijere
Klub mladih hemičara Srbije i Evropska mreža mladih hemičara (EYCN) vas sa zadovoljstvom obaveštavaju da će u okviru ICOSECS 8 (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biti organizovan Career Day.
Ovaj jednodnevni događaj odrzaće se 29. juna 2013. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i u okviru njega biće organizovano nekoliko predavanja. Detaljan program pogledaj na linku.
CV Clinic će biti održan u okviru Career Day-a, 29. juna 2013. godine u Svečanoj sali TMF-a na III spratu u periodu od 14.45 - 16.00 časova. Registracija za CV Clinic je obavezna, a možete se registrovati putem sajta.
Poster Dana karijere možete naći na sledecem linku: srpski - english.
Vidimo se u Beogradu!

Vesti:

Vesti02. maj / CheckMark
Za sve one koji su propustili nedavnu prezentaciju CheckMark ADP programa, više informacija o istom mogu pronaći ovde. Ako želite i da se prijavite na ADP program, to možete učiniti slanjem e-maila gospođici Ivani Bagarić na ivana@checkmark.nl. U mejlu, koji treba poslati na engleskom jeziku, naglasite da ste članovi KMHS-a, i u prilogu pošaljite svoj CV, takođe na engleskom.
Srećno!
Vaš KMHS

Prijatelji Kluba

  • Srpsko hemijsko društvo Hemijski fakultet u Beogradu Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu Hemijski pregled Grafocard Departman za Hemiju Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu TehnoloÅ¡ki fakultet u Novom Sadu DruÅ¡tvo za promociju i popularizaciju nauke Svet nauke PMF Kragujevac KOED PMF Niš