Izaberi željeni jezik / Choose prefered language
Srpski / Engleski

Preporučujemo
Blog / Članstvo / Arhiva članaka

 

Nauka pod lupom

Autor: Milica Radulović

 

Heksol je polinuklearno kobaltovo jedinjenje koje je Alfred Verner (Alfred Werner, 1866 – 1919.) sintetisao 1914. godine u želji da dokaže kako hiralnost molekula nije uslovljena prisustvom ugljenikovog atoma. Do tada je preovladavalo mišljenje da hiralnost zavisi samo od C atoma zbog toga što su svi kompleksi za koje je dotad bilo dokazano da su hiralni sadržali C-atom. Verner je shvatio da je potrebno da napravi kompleks koji ne sadrži ugljenikov atom kako bi dokazao da takva jedinjenja takođe mogu biti hiralna. Sintetisao je heksol u obliku sulfatne soli. Nakon sinteze heksol-sulfata, manje rastvorljiv enantiomer, koji se prvi taložio, bio je d-heksol. Iz filtrata je l-izomer mogao biti izolovan i konvertovan u bromid. U skorije vreme, veća optička čistoća izomera postignuta je upotrebom natrijum-bis(µ-d-tartarato)-diantimonata(III). Heksol-katjon možemo posmatrati kao da su za centralni atom kobalta vezana tri kobaltova kompleksa kao tri helatna liganda. IUPAC-ov naziv za ovaj katjon je tris-[tetraammin-µ-dihidrokso kobalt(III)]kobalt(III).


 

Nakon ovog heksola, Verner je pretpostavio strukturu jos jednog neorganskog kompleksa (u ovom slučaju ahiralnog) koji je nazvao heksol-2, međutim pogrešno je pretpostavio da je to linearni kompleks. 

Struktura heksola-2 rešena je 2004. godine. Nađeno je da je to heksanuklearni kompleks.Današnja struktura hexola-2

 

 

 

 

Reference:

.   Snežana Zarić, Hemija prelaznih metala, Hemijski fakultet, 2008

.   http://en.wikipedia.org/wiki/Hexol

.   http://wwwchem.uwimona.edu.jm/MOTM/hexol/hexol.html#

  
 

KMHS Mreža

 

  • Poslovi i prakse Mejling lista KMHS Blog

 

Najave i dogadjaji:

Najave i dogadjaji 24. jun 2013. / Dan karijere
Klub mladih hemičara Srbije i Evropska mreža mladih hemičara (EYCN) vas sa zadovoljstvom obaveštavaju da će u okviru ICOSECS 8 (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biti organizovan Career Day.
Ovaj jednodnevni događaj odrzaće se 29. juna 2013. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i u okviru njega biće organizovano nekoliko predavanja. Detaljan program pogledaj na linku.
CV Clinic će biti održan u okviru Career Day-a, 29. juna 2013. godine u Svečanoj sali TMF-a na III spratu u periodu od 14.45 - 16.00 časova. Registracija za CV Clinic je obavezna, a možete se registrovati putem sajta.
Poster Dana karijere možete naći na sledecem linku: srpski - english.
Vidimo se u Beogradu!

Vesti:

Vesti02. maj / CheckMark
Za sve one koji su propustili nedavnu prezentaciju CheckMark ADP programa, više informacija o istom mogu pronaći ovde. Ako želite i da se prijavite na ADP program, to možete učiniti slanjem e-maila gospođici Ivani Bagarić na ivana@checkmark.nl. U mejlu, koji treba poslati na engleskom jeziku, naglasite da ste članovi KMHS-a, i u prilogu pošaljite svoj CV, takođe na engleskom.
Srećno!
Vaš KMHS

Prijatelji Kluba

  • Srpsko hemijsko društvo Hemijski fakultet u Beogradu Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu Hemijski pregled Grafocard Departman za Hemiju Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu TehnoloÅ¡ki fakultet u Novom Sadu DruÅ¡tvo za promociju i popularizaciju nauke Svet nauke PMF Kragujevac KOED PMF Niš