Izaberi željeni jezik / Choose prefered language
Srpski / Engleski

Preporučujemo
Blog / Članstvo / Arhiva članaka

 

Nauka pod lupom

Autor: Miroslav Kalanj

 

Hidrogelovi osetljivi na spoljne stimulanse pružaju velike mogućnosti za različite primene. Poslednjih godina veliku pažnju izaziva nanošenje hidrogelova na tekstilne materijale i njihova primena kao nosača aktivnih supstanci koje mogu da se otpuste usled promena pH i/ili temperature. Na Slici 1. je prikazan SEM snimak pamučne tkanine na koju su nanesene mikročestice hidrogela. Kao primer mogu se navesti savremeni odevni predmeti za sportske aktivnosti, koji mogu da budu izrađeni od materijala koji u sebi sadrže sredstvo protiv znojenja koje se otpušta iz hidrogela usled povećanja telesne temperature kao posledica pojačane aktivnosti sportiste.


Slika 1. SEM snimak pojedinačnih pamučnih vlakana (leva slika: bar 10 μm, x5000, desna: bar 1 μm, x40000), na desnoj slici se jasno mogu uočiti čestice PN/CS hidrogela

 

U tu svrhu veoma su interesantne kombinacije prirodnih i sintetskih polimera, jer se na taj način dobijaju hidrogelovi koji imaju zadovoljavajuća mehanička svojstva i podesivo bubrenje. Među prirodnim polimerima posebno se izdvaja hitozan zahvaljujući nizu povoljnih svojstava kao što je biodegradabilnost, biokompatibilnost, netoksičnost, pH osetljivost, mukoadhezivnost, itd. Hidrogelovi hitozana pokazali su se kao pogodni materijali za različite biomedicinske primene, posebno u otpuštanju aktivnih materija i selektivnom vezivanju različitih jona i njihovog uklanjanja iz rastvora. Međutim, glavni nedostatak hidrogelova hitozana su slaba mehanička svojstva koja se mogu poboljšati dodatkom komponente boljih mehaničkih svojstava, kao što je N-izopropilakrilamid.


Strukturna formula hitozana

 


Strukturna formula PNiPAAm-a

 

Poli(N-izopropilakrilamid), PNiPAAm, je temperaturno osetljiv polimer koji ima donju kritičnu temperaturu rastvora (LCST) na 32 °C. Zahvaljujući tome često se koristi u farmaceutskoj industriji kao sredstvo za kontinualno otpuštanje lekovite supstance. U polimernom lancu PNiPAAm-a dolazi do konformacionog pomeranja slobodnih krajeva lanca (Slika 2.), odnosno savijanja slobodnih krajeva lanca usled promene temperature. Ovo svojstvo se može iskoristiti i za ciljano otupštanje lekovite supstance u tretiranju ćelija tumora.


Slika 2. Segment lanca PNiPAAm-a

 

Uvođenjem NIPAAm-a u pH osetljiv hidrogel uvodi se temperaturno osetljiva komponenta, pa se dobija hidrogel čije se bubrenje može stimulisati promenom pH i/ili temperature.
Vreme će pokazati koliku će zastupljenost ovakve vrste novih "pametnih" materijala imati u budućnosti i koliko će biti prihvatljivi sa stanovišta tekstilne industrije.


Literatura
1. M. Kalagasidis Krušić, "Hidrogelovi" u Hidrogelovi i kontrolisano otpuštanje lekovitih supstanci, Zadužbina Andrejević (2007.) 13-29
2. R. Dagani, Chemical & Engineering News, 970609 (1997) 1-11
3. D. Jocić, S. Vilchez, T. Topalović, R. Molina, A. Navarro, P. Jovančić, M. R. Julia, P. Erra, Jurnal of Applied Polymer Science, 97 (2005) 2204-2214
4. D. Jocic, T. Topalovic, P. Jovancic, M. Radetic, Z.Lj. Petrovic, M.R. Julia, P. Erra, "Dyeing Properties of Wool Modified by Low-temperature Plasma and Biopolymer", 10th International Wool Textile Research Conference, 6 November-1 December, 2000, Aachen, Germany
5. A. Richter, G. Paschew, S. Klatt, J. Lienig, K. Ardt, H. P. Adler, Sensors, 8 (2008) 561-581
6. J. F. Mano, Advanced Engineering Materials, 10 No: 6 (2008) 515-527
7. G. Bao-Lin, Y. Jin-Fang, G. Quig-Yu, Polymer International, 57 (2008) 463-468
8. L. Chia-Fen, W. Shia-Jen, L. Chia-Lung, C. Wen-Yen, Journal of Polymer Science, 42 (2004) 3029-3037
9. L. Fan, H. Wu, H. Zhang, F. Li, T. H. Yang, C. H. Gu, Q. Yang, Carbohydrate Polymers, 73 (2008) 390-400
10. S. Patnaik, A. K. Sharma, B. S. Garg, R. P. Gandhi, K. C. Gupta, International Journal of Pharmaceutics, 342 (2007) 184-193
11. H. H. Sokker, A.M. Adler Ghaffar, Y. H. Gad, A.S. Aly, Carbohydrate Polymers, 75 (2009) 222-229

  
 

KMHS Mreža

 

  • Poslovi i prakse Mejling lista KMHS Blog

 

Najave i dogadjaji:

Najave i dogadjaji 24. jun 2013. / Dan karijere
Klub mladih hemičara Srbije i Evropska mreža mladih hemičara (EYCN) vas sa zadovoljstvom obaveštavaju da će u okviru ICOSECS 8 (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biti organizovan Career Day.
Ovaj jednodnevni događaj odrzaće se 29. juna 2013. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i u okviru njega biće organizovano nekoliko predavanja. Detaljan program pogledaj na linku.
CV Clinic će biti održan u okviru Career Day-a, 29. juna 2013. godine u Svečanoj sali TMF-a na III spratu u periodu od 14.45 - 16.00 časova. Registracija za CV Clinic je obavezna, a možete se registrovati putem sajta.
Poster Dana karijere možete naći na sledecem linku: srpski - english.
Vidimo se u Beogradu!

Vesti:

Vesti02. maj / CheckMark
Za sve one koji su propustili nedavnu prezentaciju CheckMark ADP programa, više informacija o istom mogu pronaći ovde. Ako želite i da se prijavite na ADP program, to možete učiniti slanjem e-maila gospođici Ivani Bagarić na ivana@checkmark.nl. U mejlu, koji treba poslati na engleskom jeziku, naglasite da ste članovi KMHS-a, i u prilogu pošaljite svoj CV, takođe na engleskom.
Srećno!
Vaš KMHS

Prijatelji Kluba

  • Srpsko hemijsko društvo Hemijski fakultet u Beogradu Tehnološko-Metalurški fakultet u Beogradu Hemijski pregled Grafocard Departman za Hemiju Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu TehnoloÅ¡ki fakultet u Novom Sadu DruÅ¡tvo za promociju i popularizaciju nauke Svet nauke PMF Kragujevac KOED PMF Niš