Ciljevi i aktivnosti

Ciljevi

Povezivanje mladih hemičara iz akademskih institucija i industrije radi informisanja i unapređivanja kompetencija kroz razmenu znanja i iskustva i veće mogućnosti za profesionalni i lični razvoj. Međunarodna saradnja sa sličnim društvima u svetu radi dobijanja informacija i podrške za ostvarivanje mobilnosti studenata. Promocija mladih hemičara sa izuzetnim postignućima u oblasti hemije i hemijske tehnologije.

Aktivnosti

Izrada i održavanje veb sajta sa informacijama o:

  • novinama u hemiji i hemijskoj industriji;
  • kompetencijama koje zahtevaju određena zanimanja za koja konkurišu hemičari i tehnolozi;
  • aktivnostima koje zahtevaju određena radna mesta;
  • mreži oglašavanja prakse i istraživanja radi angažovanja mladih hemičara;
  • različitim stipendijama u zemlji i inostranstvu.

Priprema članaka o interesantnim i novim oblastima hemije za Hemijski pregled, časopis Srpskog hemijskog društva. Organizovanje tribina o zahtevima tržišta rada i njihovoj usaglašenosti sa kompetencijama koje se formiraju u okviru osnovnih, diplomskih (master) i doktorskih studija.

Organizovanje lokalnih, regionalnih predavanja o interesantnim oblastima u hemiji.

Organizovanje okruglih stolova, skupova i konferencija mladih i učešće na skupovima i konferencijama u organizaciji drugih institucija.

NAPOMENA: Svaka podružnica SHD bi trebalo da izabere svog predstavnika koji bi bio spona između lokalne podružnice i mladih hemičara koji rade u tom regionu.

Obezbedjivanje linkova i kontakt adresa relevantnih institucija u okviru EuCheMS na veb sajtu Kluba mladih hemičara Srbije.

Obezbeđivanje informacija o postojećim nagradama za mlade u Srbiji i u saradnji sa Srpskim hemijskim društvom predlaganje kandidata.

Beograd, Novembar 2009.


RSS