Nosac stem celija

By   /  12. March 2018.  /  Comments Off on Nosac stem celija

Preveo i prilagodio: Miroslav Kalanj

Naučnici Univerziteta u Vašingtonu (University of Washington) razvili su trodimenzionalinu podlogu za uzgoj matičnih (stem) ćelija na prirodnoj bazi, od hitozana i alginata. Ovaj tip nosača je razvijen u laboratoriji tima koji predvodi Miqin Zhang, profesorica tehnologije i inžinjerstva materijala.

Slika 1. Porozna struktura nosača matičnih ćelija

Hitozan-alginatni nosač je prirodnog porekla i njegova struktura je šupljikava (Slika 1.), tako da se zasejane ćelije lako vezuju i razvijaju kroz poroznu strukturu. Hotozan je izdvojen iz ljuštura ljuskara, kao što su rakovi. Dok su alginati poreklom iz algi i odobreni su za upotrebu od strane “Američke uprave za hranu i biomedicinske proizvode” (FDA, US Food and Drug Administration).
U početnim testovima na prototip nosača je zasejano 500000 ljudskih embrionalnih matičnih ćelija. Nakon samo 21 dana, nosač je bio zasićen ćelijama. Ovako dobijene matične ćelije se lako mogu upotrebiti po razgradnju nosača, koji je biodegradabilan i lako se razgradjuje i u blagim rastvaračima. Tokom dvadesetjednodevnog perioda rasta ćelija in vitro, praćena je stopa rasta, genetska aktivnost i fukcionalnost, dok se rast i razvoj ćelija in vivo pratio implantacijom u miševe. Pluropotencijal (sposobnost da se formira više vrsta ćelija) je potvrdjen daljim uzgajanjem ćelija u periodu od 14 dana.
Prema Prof. Zhang: “Glavni izazov za terapije matičnim ćelijama je proizvesti dovoljan broj ćelija visoke čistoće”, a ova tehnika ima značajnu prednost jer izbegava upotrebu hranilica za životinje koje, kako je ranijim radovima ustanovljeno, mogu kontaminirati matične ćelije. Promenom metode i uslova sinteze nosača omogućuje se dobijanje pora različitih veličina koje mogu biti pogodne za gajenje i drugih vrsta ćelija. Možda najbolja karakteristika hitozan-alginatnih nosača je to što se matične ćelije mogu ugradjivati u organizam zajedno sa nosačem jer je on biodegradabilan.
Ova grupa istraživača trenutno radi na povećanju kapaciteta i razmera prototipa reaktora u kome dolazi do rasta ćelija. Tako da će u sradnji sa “Institutom za matične ćelije i regenerativnu medicinu” (Washington’s Institute for Stem Cells and Regenerative Medicine) iz Vašingtona, pokušati uzgajanje i drugih vrsta stem ćelija, kao što su ćelije vena i arterija i koštane srži.

Izvor:

.   http://www.tcetoday.com

  


RSS
%d bloggers like this: