Author Archive

Hidrogelovi

03.12.2018  |  Comments Off on Hidrogelovi

Autor: Miroslav Kalanj   Hidrogelovi, odnosno polimerne mreže, su trodimenzionalno umreženi makromolekulski lanci. Bitna karakteristika polimernih mreža je da se ne mogu rastvarati, već isključivo bubre u prisustvu rastvarača. … Continue Reading

Heksol

03.12.2018  |  Comments Off on Heksol

Autor: Milica Radulović   Heksol je polinuklearno kobaltovo jedinjenje koje je Alfred Verner (Alfred Werner, 1866 – 1919.) sintetisao 1914. godine u želji da dokaže kako hiralnost molekula … Continue Reading

Hekova reakcija

03.12.2018  |  Comments Off on Hekova reakcija

Autor: Miljan Bigović Izučavanje i primjena kompleksa prelaznih metala u sintezi složenih organskih molekula danas je toliko učestalo da se hemija organskih kompleksa prelaznih metala smatra jednom od … Continue Reading

Fotohromne boje

03.12.2018  |  Comments Off on Fotohromne boje

Autor: Anica Lancuški U opštem slučaju, hromizam predstavlja reverzibilnu promenu u boji neke hemijske supstance pod uticajem stimulanasa iz spoljne sredine. Podela hromizma u odnosu na vrstu … Continue Reading

DDT

03.12.2018  |  Comments Off on DDT

Autor: Jelena Milošević DDT je organohlorni insekticid koji je pokazao veliku efikasnost u suzbijanju zaraznih bolesti (malarija, tifus, žuta groznica) tokom i nakon Drugog svetskog rata. Procenjuje se … Continue Reading

Ultra hladna hemija

03.12.2018  |  Comments Off on Ultra hladna hemija

Preveo i prilagodio: Ivan Mrkić Reakcije na temperaturama reda nano-kelvina mogu ukazati na ulogu kvantne mehanike u hemijskim reakcijama. Prve indikacije da se reakcije mogu odvijati na … Continue Reading

Arheometrija

03.12.2018  |  Comments Off on Arheometrija

Autor: Dušan Petrović Savremene instrumentalne metode predstavljaju važan korak u prikupljanju informacija o artefaktima nađenim na arheološkim lokalitetima. Rezultati dobijeni ovim metodama mogu biti preko potrebni pri … Continue Reading

Kolonije mrava

03.12.2018  |  Comments Off on Kolonije mrava

Autor: Ivan Stambolić  Uvod Kolonije mrava i druge više-socijalne organizacije insekata predstavljaju visoko struktuirane i visoko funkcionalne socijalne organizacije, uprkos jednostavnosti njihovih izdvojenih jedinki (slika 1). Kao … Continue Reading

Richard Adolf Zsigmondy

03.12.2018  |  Comments Off on Richard Adolf Zsigmondy

Autor: Aleksandar Ležaić Ričard Adolf Žigmondi (mađ. Richárd Adolf Zsigmondy) rođen je 1. aprila 1865. godine u Beču. Njegov otac, doktor Adolf Žigmondi uradio je mnogo na promociji stomatologije … Continue Reading

Richard Willstaetter

03.12.2018  |  Comments Off on Richard Willstaetter

Autor: Milan Milovanović Martin Ričard Vilšteter (nem. Martin Richard Willstätter) rođen je 13. avgusta 1872. godine u Karlsrueu, Baden (nem. Karlsruhe, Baden) u Nemačkoj od oca Maksvela (nem. Maxwell) koji je … Continue Reading

Alfred Werner

03.12.2018  |  Comments Off on Alfred Werner

Autor: Dušan Malenov Alfred Verner rođen je 12. decembra 1866. godine u Milhauzenu u Alzasu, koji je tada bio deo Nemačke, a nekoliko godina kasnije pripojen Francuskoj. U … Continue Reading

Jacobus van ‘t Hoff

03.12.2018  |  Comments Off on Jacobus van ‘t Hoff

Autori: Vuk Filipović, Igor Matijašević Prva Nobelova nagrada za 1901. godinu pripala je van’t Hoff –u Jacobus Henricus van’t Hoff (Vant Hof) rođen je 1852. godine u Roterdamu, u … Continue Reading

RSS