Struktura i ljudi

Upravni odbor

Jelena Kesić, Mila Lazović, Mihajlo Jakanovski

 

Predstavnica u Evropskoj mreži mladih hemičara (European Young Chemists’ Network – EYCN)

Jelena Kesić

 

Predstavnik u Međunarodnoj mreži mlađih hemičara (International Younger Chemists Network – IYCN)

Mihajlo Jakanovski

 

Osnivački odbor

Igor Opsenica, Filip Bihelović, Ivan Stambolić, Vuk Filipović, Jelena Radivojević, Ivan Stefanović, Mikloš Tot, Dušan Malenov

 

Prethodni sastavi Upravnog odbora

1. Upravni odbor: Jelena Radivojević, Jovana Milić, Igor Opsenica, Vuk Filipović, Ivan Stambolić

2. Upravni odbor: Jelena Raković, Miroslav Kalanj, Arpad Kiralj, Vuk Filipović, Života Selaković

3. Upravni odbor: Jelena Radivojević, Vuk Filipović, Života Selaković

 

Web-Developer

Branko Stojanović

 

Website Designer and Moderator

Jelena Lazić


RSS