Struktura i ljudi

Upravni odbor

Vuk Filipović, Života Selaković, Jelena Radivojević

 

Predstavnica u Evropskoj mreži mladih hemičara (European Young Chemists’ Network – EYCN)

Jelena Kesić

 

Predstavnik u Međunarodnoj mreži mlađih hemičara (International Younger Chemists Network – IYCN)

Mihajlo Jakanovski

 

Osnivački odbor

Igor Opsenica, Filip Bihelović, Ivan Stambolić, Vuk Filipović, Jelena Radivojević, Ivan Stefanović, Mikloš Tot, Dušan Malenov

 

Web-Developer

Branko Stojanović

 

Website Designer and Moderator

Jelena Lazić


RSS