Author Archive

Otto Wallach

03.12.2018  |  Comments Off on Otto Wallach

Autor: Tamara Ristanović Oto Valah (nem. Otto Wallach) dobitnik je Nobelove nagrade za hemiju 1910. godine. Rođen je 27. 03. 1847. godine u Kunigsbergu, Pruska (sada Kaliningrad, Rusija), … Continue Reading

Frederick Soddy

03.12.2018  |  Comments Off on Frederick Soddy

Autor: Vesna Vasić Frederik Sodi (en. Frederick Soddy) bio je engleski hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1921. godine za istraživanja radioaktivnog raspada i posebno za formulaciju teorije izotopa. … Continue Reading

Marie Curie

03.12.2018  |  Comments Off on Marie Curie

Autor: Života Selaković Marija Sklodovska-Kiri (fr. Marie Curie, pl. Maria Skłodowska) je poljsko-francuska hemičarka i fizičarka, kao i prvažena dobitnik Nobelove nagrade i, uz Linusa Paulinga, jedini dobitnik dve Nobelove nagrade … Continue Reading

Paul Sabatier

03.12.2018  |  Comments Off on Paul Sabatier

Autor: Ivan Stefanović   Pol Sabatje je rodjen u Južnoj Francuskoj, u Karkasonu, 5. novembra 1854. godine. Školovao se u Ecole Polytechnique i Ecole Normale Superieure. Za tri … Continue Reading

Theodore Richards

03.12.2018  |  Comments Off on Theodore Richards

Autor: Života Selaković Teodor Vilijam Ričards (en. Theodore William Richards) prvi je Amerikanac dobitnik Nobelove nagrade za hemiju (1914.), za rad na tačnom određivanju relativnih atomskih masa mnogih hemijskih … Continue Reading

William Ramsay

03.12.2018  |  Comments Off on William Ramsay

Autor: Vuk Filipović Sir William Ramsay, sin Williama i Caterine Ramsay, rođen je u Glazgovu 2. oktobra 1852. godine. Do 1870. godine školovao se u rodnom gradu, posle … Continue Reading

Ernest Rutherford

03.12.2018  |  Comments Off on Ernest Rutherford

Autor: Ivan Stefanović   Ernest Raderford je rođen 30. avgusta 1871. godine u gradu Nelsonu na Novom Zelandu. Bio je poznati britanski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za … Continue Reading

Fritz Pregl

03.12.2018  |  Comments Off on Fritz Pregl

Autor: Teodora Tomić   Fric Pregl (nem. Fritz Pregl) rođen je u Lajbahu (današnja Ljubljana) 3. septembra 1869. godine. Pohađao je lokalnu gimnaziju, odakle je otišao na Univerzitet u … Continue Reading

Wilhelm Ostwald

03.11.2018  |  Comments Off on Wilhelm Ostwald

Autor: Aleksandar Đorđević   Fridrih Vilhelm Ostvald rođen je u Rigi 2. septembra 1853. godine, kao srednji sin majstora Gotfrida Vilhelma i Elizabete Lekel. Nakon završetka Realne gimnazije … Continue Reading

Nernst

03.11.2018  |  Comments Off on Nernst

Autor: Đorđević Aleksandar Valter Herman Nernst (Walther Hermann Nernst) je bio nemački fizikohemičar koji je poznat po svojim teorijama o hemijskom afinitetu koja je otelotvorena u Trećem zakonu … Continue Reading

Henri Moissan

03.11.2018  |  Comments Off on Henri Moissan

Autor: Dušan Malenov   Ferdinand Frederik Anri Moasan je rođen u Parizu 28. septembra 1852. godine. Njegov otac je bio činovnik u železničkoj kompaniji, a majka krojačica. Njegova … Continue Reading

Irene i Frederic Joliot-Curie

03.11.2018  |  Comments Off on Irene i Frederic Joliot-Curie

Autor: Stefan Pavlović   Iren Žolio-Kiri (fr. Irène Joliot-Curie) rođena je 12. septembra 1897. godine u Parizu. Bila je ćerka poznatih naučnika Marije i Pjera Kiri, koji su u … Continue Reading

RSS