Ecteinascidin 743

By   /  10. March 2018.  /  Comments Off on Ecteinascidin 743

Autor: Jovana Milić

 

Big Image

Ecteinascidin 743 (Et743) je prvi put izolovan 1969. godine, kao sastavni deo smeše supstanci ekstrahovane iz morskog organizma Ecteinascidia turbinata, sakupljenog tokom naučno-istraživačke ronilačke ekspedicije na Karipskom moru. Ekstrakt ovog organizma pokazao je izuzetno visok nivo letalne aktivnosti na P388 ćelije leukemije i izazvao veliko interesovanje NCI instituta (National Cancer Institute) u SAD. 
Razvoj savremenih instrumentalnih tehnika omogućio je da 1986. godine aktivna komponenta konačno bude izolovana od strane istraživačke grupe Kenneth L. Rinehart-a na Univerzitetu Ilinois. Potpuna strukturna analiza proizvoda je završena četiri godine kasnije i na ovaj način stvoreni su uslovi za početak složene biohemijske analize impresivne fiziološke aktivnosti.

Međutim, pre kliničkih ispitivanja pojavio se problem veoma male rasprostranjenost izvora Et743. Istraživačka grupa E. J. Corey-a sa Harvard Univerziteta publikovala je totalnu sintezu ovog komplikovanog policikličnog molekula. Ovaj je predlog rešenja podstakao niz novih sintetičkih podviga kao i niz izolovanja bioaktivnih jedinjenja iz retkih morskh vrsta. Sintetički uspesi su prevazišli problem nedostatka ovog jedinjenja i širom sveta otpočela je proivodnja Et743 (poznatijeg kao farmaceutski trabectidin ili Yondelis®).

 

Reference:

.   K. C. Nicolau, S. A. Snyder, Classics in Total Synthesis II, Wiley-VCH, Weinheim, 2003, pp. 109-136
.   E. J. Corey, D. Y. Gin, R. S. Kania, Enatioselective Total Syinthesis of Ecteinascidin 743, J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 9202-9203
.   http://en.wikipedia.org/wiki/Ecteinascidin

  

RSS
%d bloggers like this: