Interesantan molekul

Vitamin B12

03.10.2018  |  Comments Off on Vitamin B12

Autor: Jovana Milić Vitamin B12 je prema svojoj hemijskoj strukturi i biološkoj aktivnosti jedan od najkompleksnijih prirodnih proizvoda. Interesovanje za ovim jedinjenjem pojavilo se u analizi proizvoda koji … Continue Reading

Palytoxin

03.10.2018  |  Comments Off on Palytoxin

Autor: Dušan Kolarski Palitoksin (C129H223N3O54) je jedan od najjačih poznatih otrova danas. Prvi put je izolovan iz Palythoa Toxica decembra 1961. godine. Izolovanje u čistom stanju publikovano je u žurnalu Science tek deset godina … Continue Reading

Ecteinascidin 743

03.10.2018  |  Comments Off on Ecteinascidin 743

Autor: Jovana Milić   Ecteinascidin 743 (Et743) je prvi put izolovan 1969. godine, kao sastavni deo smeše supstanci ekstrahovane iz morskog organizma Ecteinascidia turbinata, sakupljenog tokom naučno-istraživačke ronilačke ekspedicije … Continue Reading

Amigdalin

03.10.2018  |  Comments Off on Amigdalin

Autori: Jelena Radivojević i Dušan Malenov Amigdalin je glikozid (cijanhidrin) koji je prvobitno izolovan iz semena gorkog badema, a kasnije i iz semena kajsije i crne višnje. Ovaj … Continue Reading

Oseltamivir fosfat (Tamiflu®)

03.10.2018  |  Comments Off on Oseltamivir fosfat (Tamiflu®)

Autor: Aleksandra Femić Oseltamivir fosfat (C16H31N2O8P) jedinjenje poznatije kao Tamiflu®, sintetisala je 1996. godine grupa medicinskih hemičara Gilead’Scienc-a1, koristeći prirodni proizvod (-)-šikiminsku kiselinu, kao polazni materijal. Odmah nakon prijave patenta, … Continue Reading

Taxol

03.10.2018  |  Comments Off on Taxol

Autor: Dušan Kolarski Taxol® je najpoznatiji prirodni lek protiv raka. Vođen istorijskom pričom da je kralj Gala, Kativolkus, izvršio samoubistvo ispijanjem čaja od lišća evropske tise (Taxus baccata), botaničar … Continue Reading

L-Karnitin

03.10.2018  |  Comments Off on L-Karnitin

Autor: Dušan Malenov i Jelena Radivojević Karnitin (3-hidroksi-4-trimetilamonijum-butanoat) je važan sastojak animalnih ćelija koji se proizvodi u jetri i bubrezima iz lizina i metionina. Za biosintezu karnitina … Continue Reading

Tetrodotoksin

03.10.2018  |  Comments Off on Tetrodotoksin

Autor: Dušan Petrović Tetrodotoksin – TTX (C11H17N3O8) – oktahidro-12-(hidroksimetil)-2-imino-5,9:7,10a-dimetano-10aH-[1,3]dioksocino[6,5-d]pirimidin-4,7,10,11,12-pentol, je snažan neurotoksin, za koji još uvek nije poznat protivotrov. Izolovao ga je Yoshizumi Tahara1, japanski naučnik sa National … Continue Reading

Azot monoksid

03.10.2018  |  Comments Off on Azot monoksid

Autor: Vladimir Prokopović   Azot monoksid (NO) – je bezbojni gas koji se slabo rastvara u vodi i koji lako prolazi kroz lipidne membrane. NO ima jedan nespareni … Continue Reading

Aspirin

03.10.2018  |  Comments Off on Aspirin

Autor: Života Selaković Aspirin je naširoko smatran najboljim lekom svih vremena, a slobodno se može reći da predstavlja i najčuveniji primer supstance korisnih osobina, uzete iz prirode, … Continue Reading

VX

03.10.2018  |  Comments Off on VX

Autor: Ivan Mrkić VX ili O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil]metilfosfotioat je ekstremno toksična supstanca (LD50 iznosi 10 mg) čija je jedina primena kao bojni otrov. Po rezoluciji UN-a 697 VX je klasifikovan … Continue Reading

Metadon – otrov ili lek?

03.10.2018  |  Comments Off on Metadon – otrov ili lek?

Autori: Jovana Milić i Dušan Kolarski Metadon – ((RS)-6-(dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-on, odnosno komercijalno poznat kao: Metadon®, Syioron®, Dolophine®, Amidone®, Methadose®, Physeptone®, Heptadon®, Phy®) predstavlja sintetički opijat medicinski upotrebljivan kao analgetik, … Continue Reading

RSS