Vesti

9. Konferencija mladih hemičara Srbije
Objavljeno 1/8/2023

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da su prijave za Devetu konferenciju mladih hemičara Srbije otvorene. Deveta konferencija mladih hemičara Srbije će se održati u subotu, 4. novembra 2023. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Rok za prijavljivanje učešća i podnošenje apstrakata je 15. septembar 2023. godine. Prijavni formular i templat za apstrakt (sa uputstvom za popunjavanje) možete naći na sledećem linku:

Prijavni formular

Cilj Konferencije je aktivno učešće mladih hemičara (do 35 godina) – prezentacija rezultata iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, hemijske tehnologije i metalurgije kao i medicinskih nauka koji su ostvareni u okviru završnih, diplomskih, master i doktorskih radova, formiranje novih kontakata i razmena naučnih saznanja. Na Konferenciji je zvanični jezik – engleski, u nadi da mlade naučnike pripremimo za odlazak na međunarodne konferencije, kao i da svi učesnici mogu da aktivno učestvuju u diskusiji.

Učesnici koji prijave saopštenje ne plaćaju kotizaciju za učešće na Konferenciji. Izlaganje usmenih i posterskih saopštenja se jedino moguće uživo (bez mogućnosti online uključivanja).

Naučna saopštenja pokrivaju osam tematskih oblasti:

 • Developments in chemical synthesis (organska sinteza, sinteza neorganskih kompleksa)
 • Chemistry meets Biology (medicinska hemija, bioinformatika, biohemija, biotehnologija, molekularna genetika, dizajn lekova)
 • Phytochemistry and Food Chemistry (hemija sekundarnih metabolita, hemija biljaka, hemija hrane)
 • Environmental awareness (zelena hemija, zaštita životne sredine)
 • Physical and computational chemistry (fizička hemija, teorijska hemija, elektrohemija)
 • Solution chemistry and Chemical equilibrium (hemija u rastvoru, hemijska ravnoteža)
 • Chemistry and Society (istorija hemije, nastava hemije)
 • Supramolecular Chemistry and Functional Materials (nanomaterijali, MOF, hemija makromolekula, tehnologija polimera i nauka o materijalima, hemija čvrstog stanja)

Ove godine će biti održano jedno plenarno predavanje i tri predavanja po pozivu.

Učesnici se mogu prijaviti za sledeće vrste saopštenja:

 • Usmeno saopštenje na engleskom jeziku
 • Usmeno saopštenje na srpskom jeziku
 • Postersko saopštenje na engleskom jeziku
 • Postersko saopštenje na srpskom jeziku

 

Organizacioni odbor Devete konferencije mladih hemičara Srbije,

Jelena Kesić

Mila Lazović

Mihajlo Jakanovski

 

6. Evropska letnja škola o dizajnu i razvoju lekova

Objavljeno 17/7/2023

Letnja škola pod nazivom 6th European Summer School on Drug Development (ESSDD-6) biće održana na Univerzitetu u Beogradu – Hemijskom fakultetu 2. i 3. septembra 2023. godine kao uvod i teorijska osnova za svetsku konferenciju o fizičko-hemijskim metodama u dizajnu i razvoju lekova (10th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development) . Na ESSDD-6 biće obuhvaćeni tradicionalni i moderni pristupi razvoju lekova i formulacija lekova kroz oko 20 sati predavanja vodećih svetskih stručnjaka iz akadameskih institucija i farmaceutske industrije. Izvodi svih predavanja biće odštampani u zasebnoj knjizi apstrakata, a učesnici će dobiti i sve slajdove u štampanoj/elektronskoj formi. Kako cena učešća studenata na školi iznosi samo 12000 rsd (za mlade istraživače koji više nisu u statusu studenta kotizacija je 21000 rsd), a uključuje prisustvo predavanjima sa bogatom listom renomiranih svetskih naučnika iz oblasti, dva ručka i knjigu na poklon (http://iapc-obp.com/books/release_detail/7), mislimo da je ovo dobra prilika za sve naše mlade kolege da čuju seriju interesantnih i popularnih predavanja iz oblasti dizajna i razvoja lekova.

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke platiće školarinu od 12000 rsd u korist četvoro studenata i školarinu od 21000 rsd u korist jednog mladog istraživača koji nema status studenta koji izjave (a) ko su; (b) zašto hoće da aktivno učestvuju u ESSDD-6; (c) zašto oni ili njihovi mentori ne mogu da plate školarinu. Kandidati neka pošalju najviše 100 reči na e-adresu  nen.m.kos@gmail.com najkasnije 1. avgusta 2023. godine. Prepiska će ostati poverljiva.

Ukoliko ima zainteresovanih, prof. dr Tanja Verbić (tatjanad@chem.bg.ac.rs), predsednik naučnog i organizacionog odbora škole i konferencije, vam stoji na raspolaganju za detalje u vezi sa registracijom (procedura je odvojena za učesnike iz Srbije zbog sniženih cena).

Detaljan program ESSDD-6 možete pogledati u priloženom dokumentu kao i na sajtu (https://www.iapchem.org/index.php/essdd6program)

 

Klub mladih hemičara Srbije osvojio je vankonkursnu nagradu Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke u iznosu od 1100 evra za podršku članstvu u profesionalnom i naučnom radu

Objavljeno 30/5/2023

 

 

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke osnovan je 2001. godine, osnivač Fonda je profesor Nenad M. Kostić koji je ujedno i predsednik Fonda. Profesor Kostić je svoj radni vek proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je u Beogradu gde je stekao osnovno, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje. Nakon završenih studija hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, 1976. godine, otišao je u SAD. Tamo je doktorirao i radio na nekoliko Univerziteta ostvarujući veoma uspešnu naučnu i akademsku karijeru. Po odlasku u penziju vratio se u Beograd gde i sada živi.

Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Tatjana Ž. Verbić, sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik; dr Igor A. Pašti, sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu; dr Uroš Ž. Anđelković, sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu; dr Jovana M. Francuz, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Biljana Đ. Glišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i dr Marija S. Genčić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Ove godine, na konkurs Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke za najbolje diplomske i master radove odbranjene u periodu od 1. aprila 2022. do 31. marta 2023. godine prijavilo se trinaest studenata sa sedam fakulteta:

 • Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet (četiri kandidata),
 • Sveučilište u Zagrebu – Prirodnoslovno-matematički fakultet (četiri kandidata),
 • Univerzitet u Nišu –Prirodno-matematički fakultet Niš (jedan kandidat) i Tehnološki fakultet Leskovac (jedan kandidat),
 • Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet (jedan kandidat),
 • Sveučilište u Rijeci – Odjel za biotehnologiju (jedan kandidat)
 • Univerzitet u Sarajevu – Tehnološki fakultet Zvornik (jedan kandidat)

Svečana dodela nagrada za najbolje diplomske i master radove iz oblasti hemijskih nauka u protekloj godini upriličena je u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, 26. maja sa početkom u 12 časova.

Odlukom Predsednika Fonda, na predlog Upravnog odbora Fonda, konkursna nagrada od 1100 evra dodeljena je Lei Čolakić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za master rad pod naslovom „Električna i termička svojstva fleksibilnih kristala koordinacijskih polimera Cu(II) halogenida s 3-nitropiridinomˮ, mentor je dr Marijana Đaković, vanredni profesor.

Konkursnu nagradu od 950 evra dobila je Danijela Nikolić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Naslov njenog master rada je „Ferocenil analog valproinske kiseline: sinteza i spektralna karakterizacijaˮ, a mentor dr Marija Genčić, vanredni profesor.

Specijalnu konkursnu nagradu vrednu 500 evra dobila je Lucija Vrban sa Odeljenja za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Naslov njenog master rada je „Računalna studija mehanizmom temeljnih ireverzibilnih inhibitora monoamin oksidaze Bˮ, a mentor je dr sc. Robert Vianello. Specijalna konkursna nagrada obuhvata naknadu troškova kotizacija za učešće na konferenciji IAPC-10 sa posterom i učešća na pripremnoj školi ESSDD-6 koje će biti održane u septembru u Beogradu u organizaciji Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i delimičnu naknadu putnih troškova za dolazak na konferenciju i školu.

Mentori nagrađenih studenata dobili su pohvalne diplome, dok su svi prijavljeni studenti dobili po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika.

Ovim putem se zahvaljujemo Fondu (Predsedniku i Upravnom odboru) na podršci ka popularizaciji hemijskih nauka među mladima, kao i podršci za organizaciju Konferencije i drugih manifestacija u kojima Klub učestvuje.

Putem sledećeg linka možete čuti nešto više o radu Fonda i dodeli nagrada ove godine: https://youtu.be/yo0eAPjB2ls

 

Evropska noć istraživača

Objavljeno 05/10/2022

Klub mladih hemičara Srbije učestvovao je na ovogodišnjoj Noći istraživača (https://www.nocistrazivaca.rs/) tokom 1.10.2022. (subota) od 16h do 20h. U toku manifestacije Upravni odbor zajedno sa volonterima (HF-UB i PMF-UNS) demonstrirao je različite naučno-popularne oglede koje su privukle pažnju posetiocima svih uzrasta. Šaljemo vam link ka našoj postavci (https://www.nocistrazivaca.rs/progr…/ku%C4%87na_hemija/582)

 

Osma konferencija mladih hemičara Srbije – produžetak prijava

Objavljeno 28/09/2022

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da su prijave za Osmu konferenciju mladih hemičara Srbije produžene. Osma konferencija mladih hemičara Srbije će se održati u subotu, 29. oktobra 2022. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

Novi rok za prijavljivanje učešća i podnošenje apstrakata je 12. oktobar 2022. godine. Prijavni formular i templat za apstrakt (sa uputstvom za popunjavanje) možete naći na sledećem linku:

Prijavni formular

Cilj Konferencije je prezentacija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije, koji su ostvareni u okviru završnih, diplomskih, master i doktorskih radova, kao i boravaka na praksi u zemlji i inostranstvu.

Naučna saopštenja pokrivaju dvanaest tematskih oblasti:

 • Analitička hemija/Analytical chemistry (AC)
 • Biohemija i biotehnologija/Biochemistry and biotechnology (BB)
 • Fizička hemija/Physical chemistry (PC)
 • Hemija makromolekula i nanotehnologija/Chemistry of macromolecules and nanotechnology (CMN)
 • Industrijska i primenjena hemija/Industrial and applied chemistry (IAC)
 • Medicinska hemija/Medicinal chemistry (MC)
 • Nastava i istorija hemije/Chemical education and history of chemistry (CE)
 • Nauka o materijalima/Materials science (MS)
 • Neorganska hemija/Inorganic chemistry (IC)
 • Organska hemija/Organic chemistry (OC)
 • Teorijska hemija/Theoretical chemistry (TC)
 • Zelena hemija/Green chemistry (GC)

Na 8. Konferenciji mladih hemičara biće održano jedno plenarno predavanje i dva predavanja po pozivu. Plenarno predavanje će održati dr Ilija Cvijetić, asistent sa doktoratom (UB-HF) sa temom „Molecular simulations of 1,5-bis(salicylidene) thiocarbohydrazide bound to ATPase domain of human DNA topoisomerase IIα“. Predavanja po pozivu održaće dr Ivana Kuzminac, naučni saradnik (UNS-PMF) sa temom „Novel 19-oxygenated steroidal derivatives as potent anticancer compounds“ i dr Branko B. Kordić, docent (UNS-PMF) sa temom „Influence of the selected amides on the adsorption of nitro derivatives of phenol on activated carbon”.

Zvanični jezici Konferencije su SRPSKI i ENGLESKI. Učesnici se mogu prijaviti za sledeće vrste saopštenja:

 • Usmeno saopštenje na engleskom jeziku
 • Usmeno saopštenje na srpskom jeziku
 • Postersko saopštenje na engleskom jeziku
 • Postersko saopštenje na srpskom jeziku

Učesnici koji prijave saopštenje ne plaćaju kotizaciju za učešće na Konferenciji.

Nagrade za najbolja saopštenja (postersko i usmeno) dodeljuju EYCN (Evropska mreža mladih hemičara) i EuChemS. Za nagrade se mogu kvalifikovati samo učesnici koji svoja saopštenja prezentuju na engleskom jeziku.

 

Organizacioni odbor Osme konferencije mladih hemičara Srbije,

Jelena Kesić

Mila Lazović

Mihajlo Jakanovski

 

Osma konferencija mladih hemičara Srbije – prijave

Objavljeno 05/09/2022

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da su prijave za Osmu konferenciju mladih hemičara Srbije otvorene. Osma konferencija mladih hemičara Srbije će se održati u subotu, 29. oktobra 2022. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

Rok za prijavljivanje učešća i podnošenje apstrakata je 5. oktobar 2022. godine. Prijavni formular i templat za apstrakt (sa uputstvom za popunjavanje) možete naći na sledećem linku:

Prijavni formular

Cilj Konferencije je prezentacija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije, koji su ostvareni u okviru završnih, diplomskih, master i doktorskih radova, kao i boravaka na praksi u zemlji i inostranstvu.

Naučna saopštenja pokrivaju dvanaest tematskih oblasti:

 • Analitička hemija/Analytical chemistry (AC)
 • Biohemija i biotehnologija/Biochemistry and biotechnology (BB)
 • Fizička hemija/Physical chemistry (PC)
 • Hemija makromolekula i nanotehnologija/Chemistry of macromolecules and nanotechnology (CMN)
 • Industrijska i primenjena hemija/Industrial and applied chemistry (IAC)
 • Medicinska hemija/Medicinal chemistry (MC)
 • Nastava i istorija hemije/Chemical education and history of chemistry (CE)
 • Nauka o materijalima/Materials science (MS)
 • Neorganska hemija/Inorganic chemistry (IC)
 • Organska hemija/Organic chemistry (OC)
 • Teorijska hemija/Theoretical chemistry (TC)
 • Zelena hemija/Green chemistry (GC)

Ove godine će biti održano jedno plenarno predavanje i dva predavanja po pozivu.

Zvanični jezici Konferencije su SRPSKI i ENGLESKI. Učesnici se mogu prijaviti za sledeće vrste saopštenja:

 • Usmeno saopštenje na engleskom jeziku
 • Usmeno saopštenje na srpskom jeziku
 • Postersko saopštenje na engleskom jeziku
 • Postersko saopštenje na srpskom jeziku

Učesnici koji prijave saopštenje ne plaćaju kotizaciju za učešće na Konferenciji.

Nagrade za najbolja saopštenja (postersko i usmeno) dodeljuju EYCN (Evropska mreža mladih hemičara) i EuChemS. Za nagrade se mogu kvalifikovati samo učesnici koji svoja saopštenja prezentuju na engleskom jeziku.

 

Organizacioni odbor Osme konferencije mladih hemičara Srbije,

Jelena Kesić

Mila Lazović

Mihajlo Jakanovski

 

Osma konferencija mladih hemičara Srbije

Objavljeno 29/08/2022

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da će se Osma konferencija mladih hemičara Srbije održati u subotu, 29. oktobra 2022. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu. 

Cilj Konferencije je prezentacija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije, koji su ostvareni u okviru završnih, diplomskih, master i doktorskih radova, kao i boravaka na praksi u zemlji i inostranstvu.

Naučna saopštenja pokrivaju dvanaest tematskih oblasti:

 • Analitička hemija
 • Biohemija i biotehnologija
 • Fizička hemija
 • Hemija makromolekula i nanotehnologija
 • Industrijska i primenjena hemija
 • Medicinska hemija
 • Nastava i istorija hemije
 • Nauka o materijalima
 • Neorganska hemija
 • Organska hemija
 • Teorijska hemija
 • Zelena hemija

Blagovremeno ćete biti obavešteni kako možete da se prijavite i učestvujete na konferenciji, stoga pratite sledeće: 

-Facebook stranica Kluba: https://www.facebook.com/kmhs.net/

-Sajt Kluba: https://www.kmhem.net/vesti/

 

Organizacioni odbor Osme konferencije mladih hemičara Srbije,

Jelena Kesić

Mila Lazović

Mihajlo Jakanovski

 

Konkurs za predstavnika Kluba u EYCN

Objavljeno 02/03/2020

Klub mladih hemičara Srbije traži motivisanu mladu osobu koja se bavi hemijom koja bi u naredne dve godine bila predstavnik Srbije u uspešnoj Evropskoj mreži mladih hemičara koja ima delegate iz 28 zemalja širom Evrope.

Ova mreža predstavlja ujedinjeni glas svih naučnika koji su na početku svoje karijere, ima za cilj da približi hemiju ljudima koji nisu iz ove struke i oduvek je radila na tome da poveže naučnike iz akademija sa industrijom i da omogući mobilnost mladih profesionalaca koji se bave različitim oblastima hemije.

Više o detaljima konkursa možete pročitati OVDE

Rok za slanje prijave je 15. mart 2020. godine!

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoju prijavu putem mejla na kmhem.net@gmail.com sledeće sadržine:

Subject: Prijava za predstavnika KMHS u EYCN

Priložiti obavezno kratak CV (najviše 2 strane) sa posebnim osvrtom na dosadašnji volonterski rad kandidata, potvrdu o znanju engleskog jezika, kao i potvrdu od mentora/šefa/direktora da daju saglasnost za ovakvu vrstu angažmana (napisanu u slobodnoj formi, potpisanu i skeniranu).

 

Besplatne kotizacije za 56. Savetovanje SHD

Objavljeno 07/04/2019

Zahvaljujući donaciji dugogodišnjeg člana Srpskog hemijskog društva (SHD), Naučni odbor će dodeliti tri besplatne kotizacije mladim naučnicima za učešće na 56. Savetovanje SHD koje se održava 7. i 8. juna u Nišu.  Kriterijumi za izbor su sledeći:

1) Prvi autor i prezenter rada mora biti mladi naučnik iz Srbije, do 30 godina starosti (koji u 2019. godini puni 30 godina);
2) Originalnost i aktuelnost istraživanja;
3) Naučni kvalitet rada;
4) Tehnička priprema rada;
5) Besplatnu kotizaciju ne mogu dobiti dva učesnika iz iste institucije:
6) Prednost će imati učesnici koji prijave usmeno izlaganje;
7) Rad mora biti prijavljen najkasnije do 30. aprila 2019.

Prijavljivanje za besplatnu kotizaciju je moguće prilikom registracije i podnošenja rada, popunjavanjem za to predviđenih polja i dostavljanjem dokaza o starosti.

Odluku o dobitnicima doneće tročlana komisija koju čine donator, Predsednik i jedan član Naučnog odbora, i biće objavljena najkasnije 7. maja 2019.

 

Stipendije za ICOSECS9 u Rumuniji

Objavljeno 27/02/2019

Deveta po redu konferencija ICOSECS (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biće održana u gradu Târgovişte, u Rumuniji, u periodu od 8-11. maja 2019. Cilj ove konferencije je da okupi naučnike jugoistočnih zemalja Evrope i da unapredi i poboljša međunarodnu saradnju u oblastima osnovnih i primenjenih istraživanja. Više informacija o ovom događaju, čija je ovogodišnja tema “Chemistry a Nature Challenger”, možete pročitati na sajtu događaja ili možete pročitati sažetak klikom na ovaj link.

Organizatori iz Rumunskog hemijskog društva nude DVE VRSTE STIPENDIJA. Za stipendije mogu konkurisati studenti osnovnih, master ili doktorskih studija (do 35 godina starosti) koji su članovi Srpskog hemijskog društva:

 1. Za pokriće kotizacije za učešće na konferenciji: 100 EUR po osobi
 2. Besplatan smeštaj u studentskom domu tokom trajanja konferencije

 
Dokumentacija za konkurisanje koju je potrebno poslati na adresu sekreterijata secretariatschr@yahoo.com:

 • Motivaciono pismo (obavezno spomenuti sav volonterski rad, ukoliko ste bili volonter tokom studija)
 • Pismo preporuke od nacionalnog hemijskog društva (SHD); kontaktirati kancelariju Društva na mejl adresu office@shd.org.rs najkasnije do 15. marta 2019.
 • Apstrakt  za ICOSECS9 konferenciju (smernice za pisanje apstrakta nalaze se na sajtu događaja ICOSECS9)

Rok za slanje prijava je 1. april 2019.

Objavljivanje rezultata planirano je za 5. april 2019.

 


RSS