Vesti

Konkurs za predstavnika Kluba u EYCN

Objavljeno 02/03/2020

Klub mladih hemičara Srbije traži motivisanu mladu osobu koja se bavi hemijom koja bi u naredne dve godine bila predstavnik Srbije u uspešnoj Evropskoj mreži mladih hemičara koja ima delegate iz 28 zemalja širom Evrope.

Ova mreža predstavlja ujedinjeni glas svih naučnika koji su na početku svoje karijere, ima za cilj da približi hemiju ljudima koji nisu iz ove struke i oduvek je radila na tome da poveže naučnike iz akademija sa industrijom i da omogući mobilnost mladih profesionalaca koji se bave različitim oblastima hemije.

Više o detaljima konkursa možete pročitati OVDE

Rok za slanje prijave je 15. mart 2020. godine!

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoju prijavu putem mejla na kmhem.net@gmail.com sledeće sadržine:

Subject: Prijava za predstavnika KMHS u EYCN

Priložiti obavezno kratak CV (najviše 2 strane) sa posebnim osvrtom na dosadašnji volonterski rad kandidata, potvrdu o znanju engleskog jezika, kao i potvrdu od mentora/šefa/direktora da daju saglasnost za ovakvu vrstu angažmana (napisanu u slobodnoj formi, potpisanu i skeniranu).

 

Besplatne kotizacije za 56. Savetovanje SHD

Objavljeno 07/04/2019

Zahvaljujući donaciji dugogodišnjeg člana Srpskog hemijskog društva (SHD), Naučni odbor će dodeliti tri besplatne kotizacije mladim naučnicima za učešće na 56. Savetovanje SHD koje se održava 7. i 8. juna u Nišu.  Kriterijumi za izbor su sledeći:

1) Prvi autor i prezenter rada mora biti mladi naučnik iz Srbije, do 30 godina starosti (koji u 2019. godini puni 30 godina);
2) Originalnost i aktuelnost istraživanja;
3) Naučni kvalitet rada;
4) Tehnička priprema rada;
5) Besplatnu kotizaciju ne mogu dobiti dva učesnika iz iste institucije:
6) Prednost će imati učesnici koji prijave usmeno izlaganje;
7) Rad mora biti prijavljen najkasnije do 30. aprila 2019.

Prijavljivanje za besplatnu kotizaciju je moguće prilikom registracije i podnošenja rada, popunjavanjem za to predviđenih polja i dostavljanjem dokaza o starosti.

Odluku o dobitnicima doneće tročlana komisija koju čine donator, Predsednik i jedan član Naučnog odbora, i biće objavljena najkasnije 7. maja 2019.

 

Stipendije za ICOSECS9 u Rumuniji

Objavljeno 27/02/2019

Deveta po redu konferencija ICOSECS (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biće održana u gradu Târgovişte, u Rumuniji, u periodu od 8-11. maja 2019. Cilj ove konferencije je da okupi naučnike jugoistočnih zemalja Evrope i da unapredi i poboljša međunarodnu saradnju u oblastima osnovnih i primenjenih istraživanja. Više informacija o ovom događaju, čija je ovogodišnja tema “Chemistry a Nature Challenger”, možete pročitati na sajtu događaja ili možete pročitati sažetak klikom na ovaj link.

Organizatori iz Rumunskog hemijskog društva nude DVE VRSTE STIPENDIJA. Za stipendije mogu konkurisati studenti osnovnih, master ili doktorskih studija (do 35 godina starosti) koji su članovi Srpskog hemijskog društva:

  1. Za pokriće kotizacije za učešće na konferenciji: 100 EUR po osobi
  2. Besplatan smeštaj u studentskom domu tokom trajanja konferencije

 
Dokumentacija za konkurisanje koju je potrebno poslati na adresu sekreterijata secretariatschr@yahoo.com:

  • Motivaciono pismo (obavezno spomenuti sav volonterski rad, ukoliko ste bili volonter tokom studija)
  • Pismo preporuke od nacionalnog hemijskog društva (SHD); kontaktirati kancelariju Društva na mejl adresu office@shd.org.rs najkasnije do 15. marta 2019.
  • Apstrakt  za ICOSECS9 konferenciju (smernice za pisanje apstrakta nalaze se na sajtu događaja ICOSECS9)

Rok za slanje prijava je 1. april 2019.

Objavljivanje rezultata planirano je za 5. april 2019.

 


RSS