Vesti

Besplatne kotizacije za 56. Savetovanje SHD

Zahvaljujući donaciji dugogodišnjeg člana Srpskog hemijskog društva (SHD), Naučni odbor će dodeliti tri besplatne kotizacije mladim naučnicima za učešće na 56. Savetovanje SHD koje se održava 7. i 8. juna u Nišu.  Kriterijumi za izbor su sledeći:

1) Prvi autor i prezenter rada mora biti mladi naučnik iz Srbije, do 30 godina starosti (koji u 2019. godini puni 30 godina);
2) Originalnost i aktuelnost istraživanja;
3) Naučni kvalitet rada;
4) Tehnička priprema rada;
5) Besplatnu kotizaciju ne mogu dobiti dva učesnika iz iste institucije:
6) Prednost će imati učesnici koji prijave usmeno izlaganje;
7) Rad mora biti prijavljen najkasnije do 30. aprila 2019.

Prijavljivanje za besplatnu kotizaciju je moguće prilikom registracije i podnošenja rada, popunjavanjem za to predviđenih polja i dostavljanjem dokaza o starosti.

Odluku o dobitnicima doneće tročlana komisija koju čine donator, Predsednik i jedan član Naučnog odbora, i biće objavljena najkasnije 7. maja 2019.

 

Stipendije za ICOSECS9 u Rumuniji

Deveta po redu konferencija ICOSECS (International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries) biće održana u gradu Târgovişte, u Rumuniji, u periodu od 8-11. maja 2019. Cilj ove konferencije je da okupi naučnike jugoistočnih zemalja Evrope i da unapredi i poboljša međunarodnu saradnju u oblastima osnovnih i primenjenih istraživanja. Više informacija o ovom događaju, čija je ovogodišnja tema „Chemistry a Nature Challenger”, možete pročitati na sajtu događaja ili možete pročitati sažetak klikom na ovaj link.

Organizatori iz Rumunskog hemijskog društva nude DVE VRSTE STIPENDIJA. Za stipendije mogu konkurisati studenti osnovnih, master ili doktorskih studija (do 35 godina starosti) koji su članovi Srpskog hemijskog društva:

  1. Za pokriće kotizacije za učešće na konferenciji: 100 EUR po osobi
  2. Besplatan smeštaj u studentskom domu tokom trajanja konferencije

 
Dokumentacija za konkurisanje koju je potrebno poslati na adresu sekreterijata secretariatschr@yahoo.com:

  • Motivaciono pismo (obavezno spomenuti sav volonterski rad, ukoliko ste bili volonter tokom studija)
  • Pismo preporuke od nacionalnog hemijskog društva (SHD); kontaktirati kancelariju Društva na mejl adresu office@shd.org.rs najkasnije do 15. marta 2019.
  • Apstrakt  za ICOSECS9 konferenciju (smernice za pisanje apstrakta nalaze se na sajtu događaja ICOSECS9)

Rok za slanje prijava je 1. april 2019.

Objavljivanje rezultata planirano je za 5. april 2019.

 


RSS