Organizacije

Klub mladih hemičara Srbije je član sledećih organizacija:

Srpsko hemijsko društvo (SHD)

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti hemije, hemijske tehnologije i srodnih disciplina. SHD spada među najstarija hemijska društva u svetu. Društvo ima oko 1000 članova, desetak sekcija i podružnica, među koje spada i Klub mladih hemičara Srbije.

 

European Young Chemists’ Network (EYCN)

Evropska mreža mladih hemičara (EYCN) je organizacija koju čini 28 evropskih zemalja uključujući i Srbiju (od 2011. godine). Cilj ove organizacije jeste da promoviše hemiju širom Evrope, da pruža prilike za dalje obrazovanje i međunarodne saradnje, a pokrovitelj je i mnogih međunarodnih nagrada i takmičenja.

Dosadašnji predstavnici KMHS bili su: Jelena Radivojević, Aleksandar Tot, Života Selaković i Jelena Lazić

 

European Chemical Society (EuChemS)

Evropsko hemijsko društvo (EuChemS) za cilj ima da stvori ujedinjenu platformu za naučne diskusije i da predstavlja jednoglasno i nepristrasno mišljenje Evrope o ključnim problemima u hemiji i srodnim naukama. Kao predstavnik više od 160.000 hemičara iz više od 40 zemalja članica, među kojima je i Srbija, EuChemS je uporište jedinstvene mreže aktivnih istraživača koji su uključeni u sva polja hemije.


RSS