Koraci napred!

By   /  18. April 2010.  /  Comments Off on Koraci napred!

Danas smo bili u Novom(e) Sadu na savetovanju SHD-a. Bilo nam je nadasve zanimljivo. Ovo je možda jedan od prvih pokazatelja da Klub počinje da diše punim plućima: broj pordužnica se povećao za 100%, novi ljudi su se priključili klubu, drugo predstavljanje kluba je obavljeno, prvi put su članovi kluba išli negde kao grupa.

Ali da ne bih priču počinjao od sredine. Moram se prvo osvrnuti na prezentaciju Kluba Mladih Hemičara Srbije na Hemijskom fakultetu, koja je održana 19. marta 2010. Na prezentaciji su svi zainteresovani članovi Kluba mogli čuti koji su ciljevi kluba i koje su prednosti članstva. Pored prezentacije kluba bilo je upriličeno i izlaganje tri studentska rada. Odnosno jednog diplomskog rada, jednog rada koji je radjen na Hemijskom fakultetu i jednog rada koji je radjen u inostranstvu. Tokom tih izlaganja smo saznali da je rad u laboratoriji poput rada u rudniku, da je Beč prelep grad i naučili štošta zanimljivo vezano za organsku sintezu.

Nakon prezentacije Kluba na Hemijskom fakultetu počelo je da se radi na prezentaciji KMHS-a na ostalim fakultetima, tako smo danas (17. Aprila 2010. godine) imali prezentaciju kluba u Novom Sadu, odnosno savetovanju SHD-a ali i što je vrlo važno održana je prva konstitutivna sednica Novosadske podružnice. Na sastanku sa članovima Kluba iz Novog Sada dogovoreni su sledeći koraci i sledeće zajedničke aktivnosti.

Nakon ovog više nego uspešnog upoznavanja članova Kluba iz Novog Sada sa radom KMHS-a, očekuje se i prezentacija Kluba na TMF-u u Beogradu 29. Aprila 2010. godine na koju ste svi dobrodošli. Nakon ove sledi prezentacija na Fakultetu za fizičku hemuju te prezentacije u Nišu i Kragujevcu.

Pored rada na organizaciji prezentacije Kluba, širenja mereže kluba i osnivanja novih pordužnica. U klubu se aktivno radi na pokretanju rada „Interaktivnih KMHS radionica“, prva radionica na temu ekoligije i zaštite životne sredine se očekuje 6. ili 7. maja 2010. Pored radionica u klubu se pripremaju i neki noviteti u radu sajta koje ćete uskoro moći da vidite. Nadamo se da će ti noviteti povećati posećenost i učiniti sajt zanimljivijem i privlačnijim svakom članu Kluba.

 © Slobodan Dolić

Prezentacija ”Kluba mladih Hemičara Srbije”,        © Slobodan Dolić

Naravno, vrlo je bitna saradnja sa svim članovima kluba i vrlo je važno da se čuju predozi i ideje svakoga člana. Tako da ste svi vi koji čitate ovaj više izveštaj nego blog pozvani da date svoje predloge i sugestije vezane za rad kluba. Hajdemo zajedničkim snagama da učinimo KMHS zaista kvalitetnom organizacijom mladih koja doprinosi promociji nauke ali i pre svega druženju i širenju prijateljstva.

Tags: , , , ,


RSS
%d bloggers like this: