Interesantan molekul

Moklobemid

03.09.2018  |  Comments Off on Moklobemid

Autor: Jovana Milić   Moklobemid (Moclobemide® ili komercijalno poznat i kao Aurorix® ili Manerix®) je prema svojoj strukturi 4-hloro-N-(2-morfolin-4-iletil)-benzamid (Slika 1), koji pripada grupi antidepresanata, lekova koji se koriste … Continue Reading

Vitamin A

03.09.2018  |  Comments Off on Vitamin A

Autor: Jelena Konstantinović Vitamini A grupe u organizmu postoje u različitim strukturama, uglavnom kao estri, etri ili alkoholni derivati retinoične kiseline. Posebno je važan vitamin A1 ili retinol, koji … Continue Reading

Barbiturati

03.09.2018  |  Comments Off on Barbiturati

Autor: Marko Mladenović Barbiturati spadaju u grupu umirujućih sredstava-psihodepresora. Efekat koji ispoljavaju na centralni nervni sistem jako može da varira u zavisnosti od strukture: neki su tek … Continue Reading

Kiklopamin

03.09.2018  |  Comments Off on Kiklopamin

Kalifornijska čemerika, Veratrum californicum, pripada rodu Veratrum, familiji Melanthiaceae, redu Liliales (ljiljani – monokotiledone skrivenosemenice). Karakteristična je za severnu hemisferu, a najrasprostranjenija je u planinskim oblastima na zapadu SAD-a.] Sredinom dvadesetog veka … Continue Reading

RSS