konferencije


7 Event(s) Found

19. oktobra 2012. 09:00-20. oktobra 2012. 17:00

Prva konferencija mladih hemičara Srbije

konferencije

Tehnološko-metalurški fakultet

Cilj 1. Konferencije mladih hemičara Srbije bila je prezentacija i diskusija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije,…

6. juna 2014. 09:00-7. juna 2014. 17:00

Druga konferencija mladih hemičara Srbije

konferencije

Rektorat Univerziteta u Nišu

Cilj 2. Konferencije mladih hemičara Srbije bila je prezentacija i diskusija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije,…

24. oktobra 2015. 09:00-17:00

Treća konferencija mladih hemičara Srbije

konferencije

Hemijski fakultet

Cilj 3. Konferencije mladih hemičara Srbije bila je prezentacija i diskusija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije,…

5. novembra 2016. 09:00-17:00

Četvrta konferencija mladih hemičara Srbije

konferencije

Tehnološko-metalurški fakultet

Cilj 4. Konferencije mladih hemičara Srbije bila prezentacija i diskusija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije, hemijske…

29. septembra 2017. 09:00-30. septembra 2017. 17:00

Peta konferencija mladih hemičara Srbije

konferencije

Tehnološko-metalurški fakultet

Cilj 5. Konferencije mladih hemičara Srbije bila je prezentacija i diskusija rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije,…

27. oktobra 2018. 09:00-17:30

Šesta konferencija mladih hemičara Srbije

konferencije

Tehnološko-metalurški fakultet

Šesta konferencija mladih hemičara Srbije bila je održana u subotu, 27. oktobra 2018. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Naučna…

26. oktobra 2019. 09:00-18:00

Sedma konferencija mladih hemičara

konferencije

Sedma konferencija mladih hemičara Srbije biće održana u subotu, 26. oktobra 2019. godine. Tokom ovog događaja biće proslavljeno 10 godina…


RSS